Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Dotacje w księgach rachunkowych, część 3
Autor: Red.
Ujęcie dotacji w księgach rachunkowych zależy od przeznaczenia tej dotacji. Od 1 stycznia 2009 roku wraz z nowelizacją ustawy o rachunkowości nie należy ujmować wszystkich dotacji otrzymanych już jako pozostałe przychody operacyjne.
Inaczej będą ujmowane dotacje:
  • do ceny
  • jako zwrot kosztów działalności operacyjnej w tym zakup składników majątkowych innych niż środki trwałe i Wartości niematerialne i prawne
  • jako dofinansowanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Dotacje na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Najczęściej w praktyce spotykanym rodzajem dotacji są dofinansowania do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 41 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm) należy takie sfinansowanie lub dofinansowanie ująć, jako element rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie należy sukcesywnie, równolegle do odpisów amortyzacyjnych składnika aktywów trwałych rozliczać tę dotację w pozostałe przychody operacyjne.

Z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy ujmuje się je zapisem:
  • - Wn Rachunek bieżący,
  • - Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Jeśli nabyty składnik majątku, którego zakup został sfinansowany z dotacji, spełniać będzie warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości dla środków trwałych, to wtedy ujmuje się go w księgach rachunkowych w wartości początkowej równej cenie nabycia lub kosztowi wytworzenia, zapisem:
•    - Wn "Środki trwałe",
•    - Ma "Środki trwałe w budowie" lub "Rozliczenie zakupu".

Kwoty dotacji zaksięgowane na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów rozlicza się w pozostałe przychody operacyjne równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Jeśli na przykład urządzeń został sfinansowany ze środków unijnych, w 30%, zatem z konta Rozliczenia międzyokresowe przychodów w pozostałe przychody operacyjne należy przeksięgowywać sukcesywnie kwotę odpowiadającą 30% wartości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.
Zarachowanie w koszty działalności operacyjnej odpisu amortyzacyjnego:
  • Wn Amortyzacja   lub konto zespołu 5,
  • Ma "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".
Rozliczenie przychodów
  • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne
Jeśli środki unijne wpłyną na rachunek bankowy przedsiębiorcy już po oddaniu środka trwałego do używania i rozpoczęciu jego amortyzacji, należy jednorazowo zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych równowartość 30% odpisów amortyzacyjnych dokonanych do dnia otrzymania dofinansowania.

Analogicznie będą przebiegać zapisy dotyczące dofinansowania do wartości niematerialnej i prawnej.

Podstawa prawna
Art. 3 ust 1 pkt. 32 i art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
 
zobacz również:
 
Dodano: 2010-06-25, 07:02
1
Zobacz także
Koszty wg. rodzaju, część 3
2011-07-11
Rachunek zysków i strat - zdarzenia finansowe, część 2
2011-07-04
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-21
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu