Ubezpieczenia społeczne

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Ubezpieczenia społeczne

Praca w trakcie urlopu macierzyńskiego a wysokość zasiłku
Autor: Red.
Sytuacja finansowa zmusza znaczną grupę matek do podjęcia pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Warto więc zwrócić uwagę, w jaki sposób w tej sytuacji będzie kalkulowana kwota zasiłku macierzyńskiego.
Na mocy art. 1821 i 183 Kodeksu pracy, pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż w tym przypadku praca może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Natomiast dodatkowego urlopu udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy. O podjęciu pracy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy powiadomić pisemnie pracodawcę, wraz ze wskazaniem wymiaru czasu pracy oraz okresu, przez który połączone zostanie korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy. Co niezwykle w tym przypadku istotne pracodawca jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

Zaznaczyć należy, iż w sytuacji, gdy dojdzie do połączenia korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego, stosownie do treści art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownica wykonuje pracę w czasie korzystania z dodatkowego urlopu.

W tej sytuacji, gdy przed urlopem macierzyńskim pracownica była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonuje pracę w czasie dodatkowego urlopu, wysokość zasiłku macierzyńskiego powinna zostać zmniejszona odpowiednio do proporcji wymiaru czasu pracy podjętej w czasie urlopu dodatkowego do wymiaru czasu pracy wykonywanej przed urlopem macierzyńskim.

Przykład 1

W przypadku, gdy zatrudniona na umowę o pracę przed urlopem macierzyńskim wykonywała pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a w czasie dodatkowego urlopu wykonuje pracę w wymiarze 1/4 etatu, to wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego w okresie wykonywania tej pracy powinna ulec zmniejszeniu o 1/4,

Przykład 2

W przypadku, gdy zatrudniona na umowę o pracę przed urlopem macierzyńskim wykonywała pracę w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, a w czasie dodatkowego urlopu wykonuje pracę w wymiarze 1/8 etatu, to wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego w okresie wykonywania tej pracy powinna ulec zmniejszeniu nie o ⅛ lecz o ¼ (⅛ : ½ = ¼ ),

Dodano: 2010-04-19, 12:03
1
Zobacz także
Księgowe ujęcie świadczeń urlopowych, część 7
2011-05-04
Ubezpieczenia i fundusze jako KUP, świadczenia na rzecz pracowników, część 3
2010-09-09
Zmiana rezydencji w trakcie roku podatkowego
2011-09-28
Nieodpłatne świadczenie usług
2011-05-24
Komentarze
1 emos Dodano: 2010-08-31, 09:39
Co sie dzieje w przypadku, gdy z urlopu macierzynskiego korzysta osoba prowadzaca wlasna dzialalnosc gosp. i jednoczesnie chce wykonywac prace zarobkowa?
2 Redakcja Portalu Dodano: 2010-09-08, 15:35
Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają zakazu podejmowania pracy lub innej działalności zarobkowej przez pracownicę na urlopie macierzyńskim. Nie ma też zakazu z punktu widzenia przepisów ZUS. Urlop macierzyński nie jest bowiem przyznawany na wniosek kobiety , po porodzie pracownica (ojciec przebywający na tym urlopie) jest zobligowana wykorzystać jego pierwsze 14 tygodni (art. 180 § 5 K.p.). Nie ma też zastosowania art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. nr 77, poz. 512), który mówi, że ubezpieczony, wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Jeżeli osoba w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego (lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego) jednocześnie prowadzi pozarolniczą działalność, to podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Może ona również dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów. Wynika to z art. i art. 9 ust. 1c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Warto zaznaczyć, że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie powoduje tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ale w przypadku pobierania tego zasiłku i jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej, z działalności przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego należy opłacać z działalności składkę zdrowotną.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-27
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu