Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Urealnienie wartości zobowiązań - zobowiązania przedawnione i umorzone
Autor: Red.
Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 ze zm) nakazują ujmować zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty ( art. 28 ust 1 pkt. 8 uor). Oznacza to po pierwsze obowiązek uwzględniania odsetek z tytułu nieterminowej płatności, a po drugie usuwanie z ksiąg rachunkowych zobowiązań niewymagalnych.
Definicję zobowiązania zawiera art. 3 ust. 1 pkt. 20 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią przez zobowiązania należy rozumieć wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
Przedawnienie zobowiązania spowoduje, że dłużnik nie będzie miał  już obowiązku zapłaty. Oznacza to, że z chwilą przedawnienia zobowiązanie należy  wyksięgować z ksiąg rachunkowych jednostki.

Weryfikacja, które zobowiązania należy wyłączyć z ksiąg rachunkowych jak przedawnione najczęściej następuje w toku prac inwentaryzacyjnych. Obowiązkiem jednostki jest dokonanie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów – w tym zobowiązań. Właściwą metoda inwentaryzacji jest tu metoda weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych z dokumentacją źródłową.

Wartość przedawnionego zobowiązania nie powinna zostać wykazana w bilansie, więc najpóźniej na dzień bilansowy należy dokonać usunięcia przedawnionych zobowiązań z ewidencji księgowej.

Wyłączenia z ksiąg rachunkowych przedawnionego zobowiązania należy dokonać na podstawie  dowodu Polecenie Księgowania. Przedawnione zobowiązania zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych, zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt. 32 lit. d) ustawy o rachunkowości. Zapis księgowy będzie następujący:
  • Wn "Rozrachunki z dostawcami"
  • Ma "Pozostałe przychody operacyjne".
Jeśli wcześniej wartość zobowiązania była podwyższana o odsetki zaliczone uprzednio do kosztów finansowych to w chwili wyksięgowania kwoty głównej także odsetki należy wyłączyć zapisem:
  • Wn "Rozrachunki z dostawcami"
  • Ma "Przychody finansowe".
Tak samo należy dokonać wyłączenia z ksiąg rachunkowych zobowiązań, które zostały jednostce umorzone przez kontrahentów. Warto pamiętać, że umorzeniu ze strony kontrahenta może podlegać zarówno zobowiązanie główne, jak i związane z nim odsetki.

Dla zwolnionego z długu wartość przedawnionych zobowiązań stanowi przychód podatkowy co wynika z art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.) Przychód podatkowy powstaje w dacie przedawnienia zobowiązania.

Podstawa prawna
 art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
art. 3 ust 1 pkt. 20 i pkt. 32, art. 28 ust 1 pkt. 8, art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152 ze zm)
 
zobacz również:
 
Dodano: 2010-02-08, 07:08
1
Zobacz także
Przykłady wyceny różnych kategorii aktywów finansowych, część 2
2011-04-13
Wycena aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym, część 1
2011-04-11
Nowelizacja Ordynacji Podatkowej - sposób regulowania zobowiązań podatkowych
2013-08-21
Dlaczego informacja na temat wypłaconej wysokiej odprawy odchodzącemu członkowi zarządu nie powinna nikogo dziwić
2013-08-07
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-23
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu