Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Inwentaryzacja - arkusz spisu z natury
Autor: Red.
Jednym ze sposobów przeprowadzenia inwentaryzacji jest dokonanie spisu z natury. Spis ten powinien być przeprowadzony przy zachowaniu szczególnej staranności. Wszelkie dokumenty, które powinny być przy tej okazji sporządzone musza spełniać warunki określone w przepisach ustawy o rachunkowości i wewnętrznych uregulowaniach jednostki.
Jednym z takich dokumentów jest druk Arkusza spisowego. Ujmuje się na nim wyniki spisu z natury rzeczowych składników majątkowych. Powinien być on sporządzony w 2-ch egzemplarzach, które stanowią druki ścisłego  zarachowania .

Arkusze spisu z natury winny zawierać co najmniej:
- nazwę jednostki inwentaryzowanej,
- numer kolejny arkusza oraz oznaczenia uniemożliwiające zmianę arkusza (podpis osoby wydającej arkusze spisowe),
- datę dokonania spisu, termin oraz rodzaj inwentaryzacji,
- kolejny numer  pozycji,
- symbol identyfikujący spisany majątek, np. numer inwentarzowy, indeks,
- szczegółowe określenie inwentaryzowanego przedmiotu,
- jednostkę miary,
- ilość stwierdzoną w trakcie spisu,
- imiona, nazwiska i podpisy osób dokonujących spisu z natury,
- imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej oraz jej podpis złożony na dowód braku zastrzeżeń co do ustaleń spisu.
Poniżej zamieszczamy przykład takiego arkusza.

Warto wiedzieć, że zespół spisowy, dokonujący spisu z natury, zobowiązany jest do właściwego i rzetelnego wypełnienia poszczególnych rubryk formularza. Dla prawidłowego ustalenia ilości inwentaryzowanych składników majątkowych zespół spisowy zobowiązany jest do przeliczenia, przemierzenia, przeważenia lub obliczeń technicznych składników, w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za dane składniki majątku lub osoby przez nią upoważnionej.
Wypełnione arkusze spisowe podpisują członkowie zespołu spisowego oraz osoba materialnie odpowiedzialna. W przypadku odmowy podpisania arkuszy spisowych przez osobę materialnie odpowiedzialną, zespół spisowy obowiązany jest uczynić o tym wzmiankę w arkuszu spisowym i powiadomić kierownika jednostki.
W przypadku uznania zastrzeżeń osoby materialnie odpowiedzialnej za stan spisywanych składników majątkowych za uzasadnione, kierownik jednostki ma prawo niezwłocznie zarządzić ponowne przeprowadzenie spisu w kwestionowanym zakresie.

Wszelkie korekty i poprawki przeprowadza się przez skreślenie zapisu błędnego  w taki sposób, aby treść pozostała czytelna oraz wpisanie tekstu prawidłowego obok lub nad przekreślonym zapisem. Dokonane poprawki lub unieważnienia błędnych zapisów winny być podpisane przez osobę materialnie odpowiedzialną oraz zespół  spisowy.

Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, ze zm.)
 
Przykład arkusza spisowego dostępny jest w zakładce WZORY i ANALIZY: 
Dodano: 2009-12-15, 07:09
1
Zobacz także
Przykłady wyceny różnych kategorii aktywów finansowych, część 2
2011-04-13
Wycena aktywów finansowych w sprawozdaniu finansowym, część 1
2011-04-11
Komentarze
1 K660550 Dodano: 2010-02-08, 12:32
Jesteśmy firmą szkoleniową.Na magazynie posiadamy książki specjalistyczne , które są sprzedawane.Część książek w roku 2010 została rozdana na szkoleniach jako materiał szkoleniowy.Prosze powiedzieć czy w świetle przepisów o o podatku od osób prawnych następuje dochód do opodatkowania ?
2 btargonska@wp.pl Dodano: 2010-06-23, 11:41
Technika inwentaryzacji-arkusze spisu z natury w oprciu o wydruk komputereowy z modułu informatyucznego.Obowiązki zespołu spisowego.
3 Redakcja Portalu Dodano: 2010-06-28, 20:43
NA takim arkuszu nie może być informacji o ilości i wartości składników, które będę inwentaryzowane. Obowiazki zespołu spisowego nie ulegają zmianie.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-28
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu