Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Zmiana stanu produktów w firmie usługowej część 2
Autor: dr Katarzyna Trzpioła - adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
W firmie usługowej na wartość pozycji zmiana stany produktów w rachunku zysków i strat sporządzanym w wersji porównawczej wpływają zmiany rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych.
Jak należy interpretować zmiany rozliczeń międzyokresowych?

Przyrost RMK czynnych oznacza, iż poniesiono koszty, które będą przyczyniały się do powstawania przychodów w kolejnych latach ( lub miesiącach). Te koszty kierując się zasadą współmierności przychodów i kosztów prezentujemy:
w bilansie w pozycji „Rozliczenia miedzyokresowe kosztów”, jako rozliczenia długoterminowe lub krótkoterminowe w zależności od ich charakteru;
W rachunku zysków i strat, jako „Koszty działalności operacyjnej” w całości obciążają nam wynik finansowy, ale w pozycji „Zmiana stanu produktów” „wyłączamy” je z tego obciążenia traktując, jako zrównane z przychodami.
Spadek RMK czynnych oznacza, iż wykorzystaliśmy koszty zaprezentowane, jako koszty wg rodzaju w poprzednich okresach sprawozdawczych – jest to, zatem zmniejszenie wartości pozycji „Zmiana stanu produktów”.

Przyrost RMK biernych oznacza, że zarachowaliśmy, jako koszty okresu koszty nieudokumentowane dowodami obcymi. RMK bierne są naszym oszacowaniem zużytych zasobów, obciążeniem wyniku finansowego w sytuacji, gdy nie mamy jeszcze np. faktur potwierdzających poniesienie tych kosztów. Koszty, określmy je roboczo „nieudokumentowane zewnętrznie” nie wpływają nam  na „Koszty działalności operacyjnej” w rachunku zysków i strat (koszty wg rodzaju), ale musi być odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym. Dzieje się to poprzez pokazanie ich w pasywach bilansu w pozycji „Pozostałe rezerwy” oraz jako zmniejszenie wartości pozycji „Zmiana stanu produktów” w rachunku zysków i strat.

Zmniejszenie RMK biernych oznacza, iż otrzymaliśmy dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, koszty te zaprezentowaliśmy, jako koszty wg rodzaju i obciążyliśmy nimi rachunek zysków i strat. Należy jednocześnie dokonać zmniejszenia wartości w pozycji „Zmiana stanu produktów”.

Podsumowując można powiedzieć, że:
Wzrost rozliczeń międzyokresowych czynnych wpływa na zwiększenie zmiany stanu produktów
Spadek rozliczeń międzyokresowych czynnych wpływa na zmniejszenie zmiany stanu produktów
Wzrost rozliczeń międzyokresowych biernych wpływa na zmniejszenie zmiany stanu produktów
Spadek rozliczeń międzyokresowych biernych wpływa na zwiększenie zmiany stanu produktów

W jednostkach handlowych bądź usługowych pozycja „Zmiana stanu produktów” wynika zatem z tworzenia, rozliczania pozycji rozliczeń międzyokresowych kosztów czynnych i biernych. Może nazwa pozycji jest nieco myląca, – ale przecież możemy ją zmienić np. na „Zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych”.

Proszę pamiętać jednocześnie, że zasady dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów i ewentualne uproszczenia są indywidualną decyzją kierownika jednostki zgodnie z zasadą istotności wyrażoną w art. 8 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) i zapisami w polityce rachunkowości obowiązującej w danym podmiocie.

Dodano: 2009-10-09, 12:20
1
Zobacz także
Rachunek zysków i strat - zdarzenia finansowe, część 2
2011-07-04
Koszty wg. rodzaju, część 3
2011-07-11
Zmiany w podejściu do rachunkowości instrumentów finansowych
2011-03-21
Nowe zasady dotyczące opodatkowania odsetek od 1 stycznia 2014 r.
2013-08-19
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-22
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu