Nowelizacja VAT

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Nowelizacja VAT

Nowe przepisy dotyczące wystawiania faktur
Autor: Mateusz Cedro, prawnik w Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcina Górskiego
Zmiana terminów wystawienia faktury oraz zmiana niektórych danych umieszczanych na fakturach.
Projekt nowelizacji zakłada zmodyfikowanie regulacji dotyczących terminów wystawienia faktury VAT określonych w § 9, § 10 oraz § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 68, poz. 360, dalej zwane: rozporządzeniem w sprawie faktur). Modyfikacje te w praktyce dostosowują przepisy w sprawach faktur do planowanych zmian dotyczących momentu powstania obowiązku podatkowego.

Projekt wprowadza ogólną zasadę, że faktura VAT powinna być wystawiana nie później niż do 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów lub wykonano usługę, a w sytuacji gdy przed dostarczeniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość bądź część zapłaty, to nie później niż 15 dnia od zakończenia miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Powyższa zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur zbiorczych, uprości więc dokumentowanie transakcji (wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego będą mogły być ujęte na jednej fakturze VAT).

Jednocześnie projekt zakłada wprowadzenie osobnej regulacji dotyczącej wystawiania faktur VAT w przypadku usług budowlanych i budowlano – montażowych (nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi), dostawy książek, gazet, czasopism, magazynów (nie później niż 60 dnia od dnia wydania towarów, a jeżeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotu wydawnictw fakturę VAT wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów) oraz czynności polegających na ich drukowaniu (nie później niż 90 dnia od dnia wykonania czynności). Regulacja dotycząca terminu wystawiania faktur VAT dokumentujących zwrot opakowań gdy podwyższono o ich wartość podstawę opodatkowania pozostaje bez zmian.

Podatnik będzie także zobowiązany do wystawienia faktury VAT na żądanie w sytuacji, gdy zostało ono zgłoszone najpóźniej z upływem miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano zaliczkę, generującą powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy żądanie nastąpi po upływie tego miesiąca, podatnik będzie zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jednakże, podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury VAT na żądanie, jeśli zostało ono zgłoszone po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca w którym doszło do dostawy towaru lub świadczenia usługi.

Dodatkowo, projekt ustawy określa katalog danych jakie powinna zawierać faktura VAT, odzwierciedlający postanowienia § 5, § 23, § 25 rozporządzenia w sprawie faktur z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego. Projekt pozostawił bez zmian obowiązek umieszczania na fakturze VAT większości obecnie umieszczonych danych np. nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, stawki podatku, sposób wykazywania i zaokrąglania kwoty podatku. Projekt wprowadza również redakcyjne zmiany dotyczące szczególnych uregulowań faktur VAT wystawianych przy transakcjach trójstronnych. Od 1 stycznia 2013 r. obowiązywać będzie także wymóg wskazania na fakturze VAT daty dokonania czynności opodatkowanej. Ponadto projekt nakłada obowiązek umieszczenia na fakturze VAT przepisu ustawy bądź aktu wydanego na podstawie ustawy, dzięki któremu podatnik stosuje zwolnienie od podatku, przepisu dyrektywy, który zwalnia od podatku dostawę lub świadczenie, a także każdej innej podstawy prawnej wskazującej, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Nowelizacja likwiduje obowiązek umieszczenia na fakturze VAT dokumentującej nabycie paliwa numeru rejestracyjnego samochodu. Jednocześnie likwiduje określenia ,,Faktura VAT-MP’’, ,,Faktura VAT-marża’’ oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca. Projekt wprowadza wymóg umieszczenia na fakturze VAT  wyrazów:
- ,,metoda kasowa’’ w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust 1;
- ,,samofakturowanie’’ w przypadku faktur VAT stwierdzających dokonanie sprzedaży, wystawianych przez nabywców towarów i usług od podatnika w jego imieniu i na jego rzecz, w tym również faktur VAT otrzymywanych przez podatnika dokumentujących otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem sprzedaży, dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz innego podatnika lub osoby prawnej nie będącej podatnikiem, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju;
- ,,procedura marży dla biur podróży’’ w przypadku świadczenia usług turystyki, dla których podstawą opodatkowania jest kwota marży;
- ,,procedura marży – towary używane’’ , ,,procedura marży – dzieła sztuki’’, ,,procedura marzy – przedmioty kolekcjonerskie i antyki’’ w przypadku dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża;
- ,,odwrotne obciążenie’’ w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których nabywca towaru lub usługi zobowiązany jest do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze.
Dodano: 2012-11-05, 06:00
12
Zobacz także
Dokumentowanie obrotu opodatkowanego VAT - najnowsze orzecznictwo, część 3
2011-02-14
Zmiany w zakresie wystawiania faktur, część 2
2011-02-09
Rewolucyjne zmiany obowiązku podatkowego
2012-11-12
Podstawa opodatkowania w podatku VAT wyrażona w walucie obcej - zmiany od 1.01.2013 r.
2013-06-21
Komentarze
1 joladd Dodano: 2012-11-05, 08:54
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-26
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu