Podatki > Podatek akcyzowy i cło

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Podatki > Podatek akcyzowy i cło

Alkohol etylowy zawarty w towarach niestanowiących wyrobów akcyzowych na przykładzie gęstwy drożdżowej na gruncie przepisów akcyzowych
Autor: Joanna Pęczek-Czerwińska, Doradca podatkowy, Starszy konsultant w MDDP Sp. z o.o.
Alkohol etylowy – definicja dla celów akcyzy
Załącznik nr 1 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym [dalej: ustawa akcyzowa] zawiera wykaz wyrobów akcyzowych podlegających opodatkowaniu akcyzą w Polsce.
Pozycja 43 tego załącznika uwzględnia alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości (bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy). Ponadto, zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy akcyzowej, do alkoholu etylowego zalicza się wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej.

Powyższe oznacza, iż wyrobem akcyzowym jest alkohol etylowy zawarty w towarach, które jako takie nie podlegają akcyzie.

Polskie przepisy w zakresie definicji alkoholu etylowego dla celów podatku akcyzowego są zgodne z regulacjami unijnymi [art. 20 dyrektywy Rady 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych, dalej: dyrektywa 92/83/EWG].

W kontekście przepisów dyrektywy 92/83/EWG i uznania za alkohol etylowy dla celów akcyzy alkoholu etylowego zawartego w towarach, które nie są wyrobami akcyzowymi, wypowiedział się także dwukrotnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [dalej: TSUE, Trybunał], który potwierdził, iż przedmiotowa definicja ma zastosowanie do alkoholu etylowego zawartego w winie do gotowania klasyfikowanego wg CN 2103 (wyrok z 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-458/06 Gourmet Classic Ltd oraz wyrok z 9 grudnia 2010 r. w sprawie C-163/09 Repertoire Culinaire Ltd). W świetle wyroków Trybunału, alkoholem etylowym – wyrobem akcyzowym – jest alkohol zawarty w towarach, które nie są wyrobami akcyzowymi i tym samym podlega on opodatkowaniu akcyzą na podstawie dyrektywy 92/83/EWG.

Gęstwa drożdżowa – charakterystyka substancji

Gęstwa drożdżowa powstaje w trakcie procesu produkcyjnego piwa (w fazie fermentacji piwa) i jako substancja zawierająca drożdże aktywne jest klasyfikowana do CN 2102. Gęstwa drożdżowa zawiera alkohol etylowy w ilości nawet kilku procent. Z uwagi natomiast na procesy fermentacyjne zachodzące ciągle w gęstwie, nie można określić ilości alkoholu etylowego zawartego w tej substancji. Ilość ta jest bowiem zmienna i może zarówno wzrastać w efekcie zachodzących procesów fermentacyjnych, jak również zmniejszać się w konsekwencji konsumowania alkoholu przez drożdże.

Gęstwa drożdżowa nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Przez zakłady browarnicze jest traktowana jako odpad poprodukcyjny i podlega utylizacji. Może być również stosowana do produkcji paszy dla zwierząt oraz do produkcji drożdży piwowarskich suszonych.

Alkohol etylowy zawarty w gęstwie drożdżowej

W świetle przytoczonych wyżej przepisów ustawy akcyzowej i dyrektywy 92/83/EWG oraz wyroków TSUE, mimo iż sama gęstwa drożdżowa nie jest wyrobem akcyzowym, to alkohol etylowy w niej zawarty stanowi wyrób akcyzowy. W jaki jednak sposób należy traktować dla celów akcyzy alkohol etylowy zawarty w gęstwie drożdżowej, np. czy przemieszczenie gęstwy drożdżowej (tj. alkoholu etylowego w niej zawartego) powinno odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, czy wyprowadzenie gęstwy z browaru (będącego składem podatkowym) powoduje obowiązek zapłaty akcyzy od alkoholu etylowego, czy do utylizacji gęstwy należy stosować przepisy w zakresie kontroli sprawowanej przez Służbę Celną (dawny szczególny nadzór podatkowy) w odniesieniu do alkoholu etylowego.

Zagadnienie traktowania alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej dla celów akcyzy było nawet dyskutowane na forum Komitetu ds. Akcyzy Komisji Europejskiej, a Minister Finansów wydał interpretację ogólną w tej kwestii. Minister Finansów wydał także kilka interpretacji indywidualnych dotyczących zasad obrotu gęstwą drożdżową.

Komitet ds. Akcyzy Komisji Europejskiej – celowościowa wykładnia regulacji unijnych

Problem opodatkowania alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej był przedmiotem dyskusji Komitetu ds. Akcyzy Komisji Europejskiej w dniach 17-18 lutego oraz 7-8 lipca 2011 r. W efekcie tych dyskusji, Komisja Europejska przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym brak jest uzasadnienia do stosowania do alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej opodatkowania i kontroli w ramach systemu podatku akcyzowego. Komisja Europejska podkreśliła, iż w związku z brakiem w dyrektywach Rady regulacji, które odnosiłyby się bezpośrednio do wyrobów takich jak gęstwa drożdżowa zawierająca alkohol etylowy, dyrektywy te należy interpretować celowościowo. W tym zakresie Komisja Europejska wskazała dwie podstawy prawne: art. 25 dyrektywy 92/83/EWG oraz art. 7 ust. 4 dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG [dalej: dyrektywa 2008/118/WE]. Komisja wywiodła z tych przepisów, że celem dyrektyw było generalnie umożliwienie państwom członkowskim nieopodatkowywania wyrobów ze względu na stan i/albo na fakt, że nie są one używane jako wyroby akcyzowe. Stanowisko Komisji Europejskiej w przedmiocie alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej podzieliła większość państw członkowskich, które nie opodatkowują alkoholu etylowego zawartego w tym towarze.
Dodano: 2012-04-27, 14:00
1234
Zobacz także
Odpowiedzialność osób trzecich
2011-08-24
Prawidłowa stawka VAT w zakresie usług budowlanych, część 3
2011-06-06
Niezachowanie warunków zwolnienia przez podmiot zużywający
2010-10-19
Przełomowy wyrok w sprawie nadpłaty akcyzy
2011-07-04
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-22
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu