Prawo > Działalność gospodarcza i regulacja rynku

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Prawo > Działalność gospodarcza i regulacja rynku

Dziedziczenie przedsiębiorstwa
Autor: Anna G. Dębińska, prawnik, Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p.
Polskie prawo spadkowe nie zawiera szczegółowych regulacji, odnośnie dziedziczenia przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podlega ono dziedziczeniu według zasad ogólnych prawa spadkowego.
Skoro zasady dziedziczenia składników przedsiębiorstwa podlegają ogólnym przepisom tym samym w przypadku braku testamentu składniki majątku spadkodawcy przypadną jego spadkobiercom ustawowym. Generalnie każdy spadkobierca może przyjąć spadek z odpowiedzialnością za długi spadkowe (przyjecie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Dziedziczenie przedsiębiorstwa obarczone jest ryzykiem dotyczącym istnienia ewentualnych zobowiązań, które istniały jeszcze za życia spadkodawcy i które również mogą obciążyć spadkobierców. Tym samym spadkobiercy przed podjęciem decyzji o przyjęciu spadku powinni zbadać kondycję finansową danego przedsiębiorstwa. Zgodnie z treścią art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. W takim przypadku spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za długi spadkowe. Jeśli zatem długi spadkodawcy przekraczają wartość spadku,  spadkobierca zobowiązany jest do ich spłaty. Przyjęcie spadku wiąże się z tzw. sukcesją generalną czyli wstąpieniem następcy prawnego bezpośrednio w sytuację prawną i majątkową spadkodawcy. Wówczas spadkobierca staje się z mocy prawa stroną umów, łączących przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Celem ochrony zarówno spadkobierców, jak i podmiotów trzecich, od wskazanej powyżej zasady istnieją następujące wyjątki:
1. pełnomocnictwa, które zostało udzielone spadkodawcy wygasają;
2. umowy takie jak zlecenie i o dzieło wygasają, przy czym obowiązek ewentualnego rozliczenia się ze zleceniodawcą lub zamawiającym obciąża spadkobiercę.
Wyjaśnienia wymaga, że postępowanie spadkowe można przeprowadzić nie tylko w sądzie lecz również u notariusza. Notariusz może sporządzić „akt potwierdzenia dziedziczenia” – który jest równoznaczny z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku. Notariusz może także otworzyć i ogłosić testament- z takimi samymi skutkami jak ma to miejsce w sądzie.  Jednocześnie notariusz może przyjąć od spadkodawców oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (chyba że zostały już złożone wcześniej). Istotna jest kwestia pracowników, którzy byli zatrudnienie w przedsiębiorstwie zmarłego. Zgodnie z art. 632 kodeksu pracy w takim przypadku, co do zasady wygasa stosunek pracy. Pracownikom zaś przysługuje od spadkobierców pracodawcy odszkodowanie równe wynagrodzeniu za przysługujący im okres wypowiedzenia (w przypadku umów na czas określony i na czas wykonania określonej pracy – za okres 2 tygodni). Stosunek pracy nie wygasa jeśli zakład pracy zostanie przejęty przez następcę prawnego przedsiębiorcy w trybie art. 231 kodeksu pracy. Przejęcie musi być jednak niezwłoczne. W przypadku odrzucenia spadku, spadkobierca traci wszelkie prawa do spadku i nie może tego odwołać. Wówczas przy dziedziczeniu ustawowym, w miejsce wchodzą zstępni (dzieci), a gdy ich nie ma (lub są, ale odrzucili spadek), zwiększają się udziały spadkowe pozostałych spadkobierców.

Dodano: 2012-03-26, 06:00
1
Zobacz także
Umowy leasingu w zakresie prawa cywilnego i podatek dochodowy, część 1
2011-08-31
Odpowiedzialność osób trzecich
2011-08-24
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa
2012-03-12
Nowe zasady dotyczące opodatkowanie przychodów spółek zagranicznych (CFC) od 1 stycznia 2014 r.
2013-08-26
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-27
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu