Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Księgowanie dotacji na środki trwałe na przełomie roku - przykład część 2
Autor: Red.
Podmioty realizujące projekty współfinansowane ze środków unijnych powinny zwrócić uwagę na prawidłowe ujęcie dotacji na przełomie roku. Szczególnie jeśli następują przesunięcia w czasie dotyczące płatności.
W poprzedniej części zaprezentowano pierwszą część rozważań dotycząca sposobu ujęcia w księgach rachunkowych dofinansowania do środków trwałych w zależności od momentu otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy.

Przypomnijmy iż spółka uczestniczyła w realizacji projektu unijnego. Projekt dotyczył budowy zespołu urządzeń technicznych o łącznej wartości 1500.000zł. 60% wartości inwestycji ma być sfinansowane ze środków własnych a pozostała część z programu unijnego.
W 2011 roku spółka zrealizowała połowę prac i przyjęła we wrześniu 2011 roku do użytkowania środki trwałe o wartości 750.000zł. Zakładany czas ich użytkowania to 10 lat. Spółka rozpoczęła naliczanie odpisów amortyzacyjnych od października 2011. Amortyzacja miesięczna wynosi 6250 zł ( 750.000 zł x 10% / 12 miesięcy)
Amortyzacja za 2011 rok wyniesie zatem 3 x 6250 = 18.750zł

Wariant 3
Spółka otrzymała zwrot środków w kwietniu 2012 roku na rachunek bankowy, mimo iż wszystkie warunki uprawniające ją do trzymania tegoż zwrotu były spełnione w 2011r. Sprawozdanie finansowe za 2011 zostało już sporządzone, ale jeszcze nie zatwierdzone.
W tym wypadku mamy do czynienia z przykładem zdarzenia po dniu bilansowym, w przypadku którego należy rozważyć jego wpływ na sprawozdanie finansowe

Jeśli kwota 300.000zł jest kwotą istotną dla spółki, to należy dokonać zmiany sprawozdania finansowego. I wprowadzić księgowania dotyczące otrzymania tej dotacji do ksiąg rachunkowych za 2011 rok. Zapisy będą tu następujące:
 pod datą 31 grudnia należy ująć należną dotację – warunki uprawniające do jej otrzymania zostały wypełnione – można zatem uznać iż rozliczenie tej dotacji będzie niewątpliwym pozostałym przychodem operacyjnym zgodnie z art. 7 ust 1 uor
  • Wn Inne należności – należności z tytułu dofinansowania 300.000zł
  • Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów 300.000zł
A następnie też pod datą 31 grudnia powinna rozliczyć część tej dotacji proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych 300.000 x 10% / 12 miesięcy = 2500zł
2.500zł x 3 miesiące = 7500zł
  • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów 7500zł
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 7500zł
Pod datą otrzymania środków pieniężnych
  • Wn Rachunek bankowy 300.000zł
  • Ma  Inne należności – należności z tytułu dofinansowania 300.000zł
W sytuacji gdy kwota dofinansowania unijnego jest z punktu widzenia rozmiarów działalności spółki nieistotna, należy otrzymanie dotacji jej rozliczenie ująć w księgach roku 2012.
Dokonując rozliczenia w kwietniu 2012 spółka ujmie dofinansowanie
  • Wn Rachunek bankowy 300.000zł
  • Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów 300.000zł
A następnie rozliczy część tej dotacji proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych 300.000 x 10% / 12 miesięcy = 2500zł
2.500zł x 3 miesiące 2011 i 4 miesiące 2012 r. = 17500zł
  • Wn Rozliczenia międzyokresowe przychodów 17500zł
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne 17500zł
W tym wypadku nawet kwota, która proporcjonalnie odpowiada amortyzacji z 2011 roku będzie pozostałym przychodem operacyjnym 2012r.

Spółka będzie cały czas naliczała w koszty działalności amortyzację – 2500 zł miesięcznie.

Zobacz również:
Dodano: 2012-01-11, 12:00
1
Zobacz także
Odpisy amortyzacyjne kosztem - amortyzacja podatkowa, część 6
2011-01-24
Straty w środkach trwałych - amortyzacja podatkowa, część 5
2011-01-19
Kiedy naliczone odsetki mogą być kosztem?
2013-02-04
Planowana nowelizacja przepisów w zakresie cen transferowych - prawo do korekty wyniku
2012-11-19
Komentarze
1 pf@wik.dzierzoniow.pl Dodano: 2012-01-11, 08:37
Wszystkie opracowania mówią że amortyzację środków trwałych sfinansowanych ze środków uijnych zaczynamy rozliczać na podatkową i bilansową w momencie wpływu dotacji unjnej na rachunek bankowy beneficjneta, tymczasem dostaliśmy odpowiedż od Izby Skarbowej w Poznaniu ( ILPB4/423-349/11-2/ŁM z 19 grudnia 2011r ), że już po podpisaniu umowy o dofiansowanie , jeżeli są już amortyzowane środki trwałe , dotowane z tej dotacji unijnej, należy rozliczać amortyzację tych środków trwałych na amortyzacę podatkową i bilansową w takim procencie jak wynika z umowy o dofinansowanie. Nas ta odpowiedż bardzo zaskoczyła gdyż podpisanie umowy nie gwarantuje otrzymania dotacji w 100%.
2 Redakcja Portalu Dodano: 2012-01-11, 10:10
Jesli nie zgadzacie Państwo to od interpretacji można się odwołać, po drugie interpretacja wiąże US a nie Was... Proszą się wczytać jeszcze raz w te interpretację - bo stosujemy rzeczywiście podział % od otrzymania dotacji a te kwotę amortyzacji, która była zarachowana jako KUP przed otrzymaniem pieniędzy, wycofujemy z kosztów podatkowych, gdy środki unijne wpłyną na konto bankowe
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-22
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu