Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Rachunkowość w spółce komandytowej. Jakie wprowadzić uproszczenia?
Autor: Red.
Spółki komandytowa bez względu na to, kto jest komplementariusze lub komandytariuszem muszą prowadzić księgi rachunkowe bez względu na rozmiary działalności.
Zakres podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Stanowi on miedzy innymi, że księgi rachunkowe powinny prowadzić
  • spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem pkt. 2, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,
  • osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.
Spółka komandytowa, której zasady funkcjonowania są uregulowanie w art. 102-124 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.).jest, zatem osobową spółką handlową, która zawsze musi prowadzić księgi rachunkowe, niezależnie od kwoty uzyskanego przychodu.

Na podstawie przepisów art. 4 ust 5 uor kierownik jednostki jest odpowiedzialny za wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości w szczególności za:
  • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
  • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
  • poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.
Zatem obowiązki kierownika jednostki (zarządu) nie różnią się te obowiązki od obowiązków kierowników spółek z o.o. czy akcyjnych.

 To na co szczególnie należy zwrócić uwagę prowadząc księgi rachunkowe w spółce komandytowej to rozrachunki z komandytariuszami i komplementariuszami. W ramach Zakładowego Planu Kont, warto na te rozrachunki (zwykle, jako pozostałe rozrachunki) przewidzieć nieco bardziej rozbudowaną ewidencję analityczną, w której należy odrębnie ujmować wniesienie wkładów, wypłaty z zysku ( dywidendy i zaliczki).

Poza wskazanym wyżej elementem rachunkowość spółki komandytowej nie różni się od rachunkowości innych podmiotów. Zatem rozważając wprowadzanie uproszczeń należy kierować się na przykład wskazaniami z projektu KSR 7 i oczywiście zasadą istotności.

Dodano: 2012-01-04, 12:00
1
Zobacz także
Zamknięcie roku - prezentacja rzeczowych aktywów trwałych, część 7
2011-01-03
Zamknięcie roku - prezentacja rzeczowych aktywów trwałych, część 6
2010-12-30
Dla kogo outsourcing?
2011-04-29
Najczęstsze błędy przy badaniu sprawozdań finansowych
2011-02-18
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-24
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu