Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Jak zaksięgować podział zysku? część 4
Autor: Red.
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego dokonuje się przeksięgowania wyniku finansowego w  przypadku zysku za 2010 rok
 • Wn Wynik finansowy,
 • Ma Rozliczenie wyniku finansowego.
Ewidencja przykładowych operacji związanych z podziałem zysku za 2010 r. może przebiegać zapisami:
1. Przeznaczenie części zysku netto na podwyższenie kapitału zapasowego lub rezerwowego:
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Kapitał zapasowy, Kapitał rezerwowy.
2. Przeznaczenie zysku netto spółki kapitałowej na wypłatę dywidendy:
a) kwota dywidendy
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Pozostałe rozrachunki,
b) zryczałtowany podatek dochodowy - jeśli występuje obowiązek pobrania
 • Wn Pozostałe rozrachunki
 • Ma Rozrachunki publicznoprawne.
3. Przeznaczenie zysku brutto spółek osobowych lub przedsiębiorstwa osoby fizycznej do wypłaty dla wspólników (właściciela):
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Pozostałe rozrachunki
4. Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS:
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Fundusze specjalne - ZFŚS
Przykład
Przedsiębiorstwo osiągnęło za 2010 r. zysk netto w kwocie 300.000 zł. 
W dniu 30 czerwca  2011 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r.

Zysk netto w kwocie 300.000 zł przeznaczono się na następujące cele:
a) kapitał zapasowy:  181,520 zł,
b) roczne nagrody dla pracowników (wartość brutto):  100.000 zł,
c) składki ZUS od nagród z zysku obciążające pracodawcę:  18.480 zł.
Ujęcie będzie następujące:
1. Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania
 • Wn Wynik Finansowy
 • MA Rozliczenie wyniku finansowego
2.    PK - przekazanie zysku netto za 2010 r. na:
a) utworzenie kapitału zapasowego 181.520
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego
 • MA Kapitał zapasowy
b) nagrody dla pracowników 100.000 zł
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego,
 • Ma Rozrachunki z pracownikami
c) Składki  ZUS obciążające pracodawcę 18480
 • Wn Rozliczenie wyniku finansowego
 • Ma Rozrachunki z ZUS
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

Zobacz również:
Dodano: 2011-07-05, 06:00
1
Zobacz także
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, część 3
2010-04-29
Zamknięcie roku - prezentacja rzeczowych aktywów trwałych, część 7
2011-01-03
Najczęstsze błędy przy badaniu sprawozdań finansowych
2011-02-18
US GAAP w Polsce oraz Unii Europejskiej - konwergencja
2011-01-10
Komentarze
1 Ketadorota Dodano: 2011-07-05, 08:47
Tu w przykładach jest powiedziane że składki Zus idą z podziału zysku. A co wtedy gdy tak nie postanowią wspólnicy/udziałowcy
2 Redakcja Portalu Dodano: 2011-07-05, 08:50
W takiej sytuacji składki Zus w części finansowanej przez pracodawcę pokrywa np spółka z własnych środków obrotowych. Są one niestety kosztem NKUP dla podmiotu
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-22
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu