Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia za urlop - zasady ogólne, część 1
Autor: Red.
Zbliża się czas letniego wypoczynku i urlopów pracowników. Pracownicy księgowości zastanawiają się czasem czy w przypadku wynagrodzenia za urlop należy zastosować jakieś inne zasady ujęcia w księgach rachunkowych czy tez te zasady są identyczne jak przy wynagrodzeniach za świadczoną pracę...
Po pierwsze trzeba wskazać iż a czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Tak stanowi art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.).

 Zgodnie z tymi regulacjami w przypadku otrzymywania przez pracownika zmiennych składników wynagrodzenia, mogą być one obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli wysokość ich ulega znacznym wahaniom, mogą być przyjęte z okresu 12 miesięcy. Ponadto rozporządzenie wskazuje, które składniki należy uwzględnić, a które pominąć w tym wynagrodzeniu. Przy czym stałe miesięczne wynagrodzenie przyjmuje się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Natomiast składniki zmienne o charakterze jednomiesięcznym, przyjmuje się do podstawy wymiaru, w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie za urlop oblicza się:
  • dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Powyższe oznacza iż nie powinno być różnic w samym ujęciu wynagrodzenia w księgach rachunkowych, ponieważ jak wskazuje art. 172 kodeksu pracy jest to wynagrodzenie jakie by pracownik otrzymał, gdyby pracował.
Czyli  listę płac obejmującą wynagrodzenia urlopowe należy zaksięgować:
A) wynagrodzenie brutto - lista płac:
  • Wn Wynagrodzenia
  • Ma Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
B) składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne:
  • Wn Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
  • Ma Rozrachunki z ZUS,
C)  zaliczki na podatek dochodowy płatne przez pracownika
  • Wn Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  • Ma Rozrachunki z urzędem skarbowym
D) naliczone składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pokrywane przez pracodawcę oraz obligatoryjne odpisy na FP i FGŚP:
  • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia)
  • Ma Rozrachunki z ZUS.
Podstawa prawna
art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.)

Zobacz również:
Dodano: 2011-07-01, 12:00
1
Zobacz także
Księgowe ujęcie świadczeń urlopowych, część 7
2011-05-04
Wycena krótkoterminowych inwestycji, część 6
2011-06-27
Dla kogo outsourcing?
2011-04-29
Nowe zasady dotyczące opodatkowania odsetek od 1 stycznia 2014 r.
2013-08-19
Komentarze
1 natalia1 Dodano: 2011-07-04, 19:38
A czy możecie napisać o zasadach wliczania różnych elementów wynagrodzenia do wynagrodzenia za urlop
2 Redakcja Portalu Dodano: 2011-07-05, 08:51
Tak, w kolejnych częściach pojawią się przykłady
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-23
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu