Podatki > CIT

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Podatki > CIT

Skutki podatkowe umorzenia długu
Autor: Katarzyna Wawro-Rzychoń, doradca podatkowy, ECA Wójciak i Partnerzy Sp. z o.o.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą nieraz w swojej praktyce gospodarczej borykają się z problemem nieuregulowanych należności. Zdarza się, że rezygnują one z egzekwowania swoich należności bądź ich części czy to ze względu na nikłe szanse ich odzyskania, czy też z uwagi na zachowanie dobrych relacji z kontrahentami.
W takich sytuacjach jedną z rozważanych opcji rozwiązania zaistniałej sytuacji jest – obok możliwości udzielenia rabatu potransakcyjnego –umorzenie zobowiązań kontrahentów.

Zgodnie z art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Dla skutecznego umorzenia zobowiązania (lub jego części) koniecznym jest zatem zaistnienie dwóch elementów:
1) zwolnienie z długu przez wierzyciela oraz
2) przyjęcia zwolnienia przez dłużnika.
Należy zatem pamiętać decydując się na umorzenie zobowiązania kontrahenta, że samo oświadczenie wierzyciela o zwolnieniu kontrahenta z długu nie będzie skuteczne, jeśli kontrahent nie wyrazi zgody na umorzenie jego zobowiązań. Zobowiązania dłużników zostają umorzone dopiero z chwilą złożenia przez nich oświadczenia o przyjęciu zwolnienia z długu. W praktyce kwestię zwolnienia z długu i przyjęcia tego zwolnienia przez dłużnika najlepiej regulować w drodze ugody/porozumienia.

Umorzenie długu kontrahentom nie rodzi konsekwencji na gruncie podatku VAT, niemniej wiąże ze wskazanymi poniżej konsekwencjami na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Umorzenie zobowiązań – skutki u dłużnika
Z chwilą skutecznego zwolnienia dłużnika z obowiązku zapłaty zobowiązania (tj. z chwilą złożenia przez wierzyciela oświadczenia o zwolnieniu z długu i przyjęcia tego oświadczenia przez dłużnika), po stronie dłużnika powstanie przychód podatkowy. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a) ustawy o CIT przychodem jest m.in. wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. W przychód ten należy określić w wysokości wartości brutto umorzonego zobowiązania.  

Umorzenie zobowiązań – skutki u wierzyciela
Konsekwencje umorzenia długu kontrahenta będą zależały od dotychczasowego sposobu ujęcia umarzanych należności w księgach wierzyciela.

Jeżeli umarzane wierzytelności były wcześniej ujęte przez wierzyciela jako przychody należne, ich wartość będzie stanowiła co do zasady koszt podatkowy w dacie umorzenia. Zgodnie z bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT nie stanowią kosztów uzyskania przychodów umorzone wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne. Prawo do ujęcia umarzanych wierzytelności, jako kosztów podatkowych nie będzie jednak przysługiwało wierzycielowi w przypadku umarzania wierzytelności odpisanych jako przedawnione (nawet, jeśli wcześniej stanowiły przychód należny u wierzyciela). Wierzytelności takie nie są bowiem uznawane za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o CIT.

Ponadto, jeżeli wierzyciel utworzył wcześniej odpis aktualizujący umarzaną wierzytelność, który zaliczył do kosztów uzyskania przychodów, w momencie umorzenia zobowiązany będzie rozpoznać przychód podatkowy w wysokości takiego odpisu. Jak wynika bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 4d ustawy o CIT, przychodem jest wartość należności umorzonych w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Umorzenie zobowiązania dłużnik nie będzie się natomiast wiązać z obowiązkiem korygowania pierwotnego obrotu wierzyciela.

Dodano: 2011-06-15, 14:00
1
Zobacz także
Reprezentacja i reklama w kosztach uzyskania przychodów
2010-10-25
Zasady zaliczania do kosztów, kosztów pośrednio związanych z przychodami, część 3
2010-09-02
Definicja niepodzielonych zysków i jej praktyczne znaczenie na gruncie przekształceń spółek kapitałowych - planowane zmiany 1.01.2014 r.
2013-07-31
Przedawnione zobowiązanie podatkowe a nieujawnione źródła przychodu
2010-12-15
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-27
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu