Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Istota faktoringu oraz ujęcie w księgach rachunkowych faktoranta, część 2
Autor: Hanna Taterka, starszy konsultant, ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.
Jednym z coraz bardziej popularnych w ostatnich latach sposobów na pozyskanie kapitału jest umowa faktoringu, która pozwala podmiotom dokonującym transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności na poprawę sytuacji finansowej.
W poprzedniej części opracowania wskazano na jego główne cechy i zasady funkcjonowania.

Ze względu stronę, na której ciąży ryzyko niewypłacalności dłużnika, w ramach faktoringu wyróżnia się:
  • faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – charakteryzujący się tym, iż wraz z cesją wierzytelności ryzyko niewypłacalności dłużnika w całości przechodzi na faktora. W sytuacji, gdy dłużnik nie spłaci wierzytelności faktor jest zobowiązany do pokrycia długu. Faktoring pełny traktowany jest jak umowa sprzedaży wierzytelności,
  • faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – polegający na tym , że faktor nabywa wierzytelność, jednakże nie przejmuje ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W sytuacji, w której dłużnik nie spłaci wierzytelności w określonym terminie jest ona zwracana faktorantowi, który jest zobowiązany do zwrotu faktorowi otrzymanych wcześniej zaliczek. Faktoring ten dla celów bilansowych należy traktować jak umowę pożyczki lub kredytu.
  • faktoring mieszany – będący połączeniem wymienionych powyżej rodzajów faktoringu. W przypadku faktoringu mieszanego faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużników jedynie do określonej w umowie kwoty.

Ujęcie faktoringu pełnego w księgach rachunkowych faktoranta:
1. Przejęcie wierzytelności przez faktora
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Należności z tytułu dostaw i usług

2. Ujęcie w księgach rachunkowych faktury dotyczącej kosztów usług faktoringowych
Dt Koszty finansowe
Dt Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu VAT
Ct Rozrachunki z faktorem

3. Otrzymanie wierzytelności od faktora po potrąceniu kosztów usług faktoringowych
Dt Rachunek bieżący
Ct Rozrachunki z faktorem

Ujęcie faktoringu niepełnego w księgach rachunkowych faktoranta:

1. Otrzymanie wierzytelności objętej faktoringiem niewłaściwym od faktora
Dt Rachunek bieżący
Ct  Rozrachunki z faktorem
2. Ujęcie w księgach rachunkowych faktury dotyczącej kosztów usług faktoringowych
Dt Koszty finansowe
Ct Rozrachunki z faktorem

3. Zapłata kosztów usług faktoringowych
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Rachunek bieżący

4. Zapłata wierzytelności przez dłużnika – przejęcie wierzytelności przez faktora
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Należności z tytułu dostaw i usług

5. Brak zapłaty wierzytelności przez dłużnika w określonym czasie
Dt Rozrachunki z faktorem
Ct Rachunek bieżący
W przypadku faktoringu niepełnego w bilansie wykazywane są zarówno należności z tytułu dostaw i usług objęte umową factoringu, jak i zobowiązania wobec faktoranta z tytułu otrzymanych środków pieniężnych. Rozrachunki z faktorem wykazywane są w bilansie w pozycji „Inne zobowiązania finansowe” lub w ramach pozycji „Kredyty i pożyczki”.
 
zobacz również:
 
Dodano: 2011-06-07, 12:00
1
Zobacz także
Wycena krótkoterminowych inwestycji, część 6
2011-06-27
Inwestycje krótkoterminowe, część 5
2011-06-22
Dla kogo outsourcing?
2011-04-29
Weryfikacja okresów użyteczności środków trwałych wg MSR 16
2010-12-28
Komentarze
1 alex189 Dodano: 2012-02-15, 17:01
Witam, przeczytałam artykuł z całą dokładnością. Proszę o komentarz, czy błędem jest księgowanie faktoringu niepełnego pozabilansowo,jak praktykuje wiele firm- a wykazywanie go w bilansie dopiero z chwilą wymagalności faktur?
2 Redakcja Portalu Dodano: 2012-02-21, 11:09
Nie, jeśli wynika to z polityki rachunkowości jednostki.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-20
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu