Rachunkowość budżetowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa

Wartości niematerialne i prawne w księgach JSFP
Autor: dr Piotr Oleksyk
Każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą wykorzystuje wiele różnych składników majątku niezbędnych do skutecznego działania. Wśród tych składników najważniejszą rolę odgrywają najczęściej rzeczowe aktywa trwałe oraz środki pieniężne.
Jednak w bardziej zaawansowanych podmiotach do typowej działalności operacyjnej niezbędne są również różnego rodzaju patenty, oprogramowanie oraz prawa majątkowe osób trzecich nazywane formalnie jako wartości niematerialne i prawne. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wartości niematerialne nie są tak ważne jak w przypadku podmiotów zajmujących się nowoczesnymi technologiami, jednak odgrywają pewną rolę, której nie można marginalizować.

Wzorcowy plan kont dla jednostek sektora finansów publicznych nie przewiduje szczegółowej ewidencji analitycznej dla wartości niematerialnych i prawnych jednak minimalny podział analityczny konta 020 — „Wartości niematerialne i prawne” powinien zawierać następujące elementy:
  • licencje – czyli najczęściej oprogramowanie komputerów lub systemy informatyczne wykorzystywane w działalności danej jednostki;
  • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - prawo własności przemysłowej – mogą to być wynalazki lub patenty wykorzystywane np. w jednostkach oświatowych 
  • koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym – nakłady środków pieniężnych na przeprowadzenie prac ulepszających dotychczasową działalność np. w jednostkach badawczych i oświatowych.
W skonsolidowanym bilansie jednostek samorządu terytorialnego występuje również pozycja, która zaliczana jest do wartości niematerialnych i prawnych – wartość firmy jednostek podporządkowanych, która powstaje na skutek różnicy pomiędzy ceną nabycia a wartością netto przejętych przez jednostkę aktywów. Wartość firmy nie jest jednak składnikiem często występującym w księgach JST. Na uwagę zasługuje również fakt, że w JSFP nie wykazuje się tzw. know – how czyli wydatków przeznaczonych na pozyskanie wiedzy związanej np. z poprawą organizacji i zarządzania daną jednostką. Związane jest to przede wszystkim ze specyfiką sektora – zasady funkcjonowania określa szereg ustaw, a swoboda działania jest często znacząco ograniczona.
 
 
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w książce: Aktywa w księgach JSFP, obejmującej zasady ewidencji księgowej aktywów jednostek sektora finansów publicznych. W opracowaniu dotyczącym wartości niematerialnych i prawnych zaprezentowane są: zasady wyceny składników aktywów, schematy księgowe oraz zasady prezentacji w szeroko rozumianej sprawozdawczości budżetowej.

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 
zobacz również:

Dodano: 2011-05-26, 06:00
1
Zobacz także
Zasady ustalania wartości początkowej - amortyzacja podatkowa, część 3
2010-12-17
Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników, część 1
2010-02-15
Budżet zadaniowy - etap dotychczasowych prac wdrożeniowych
2012-12-04
Budżet zadaniowy - narzędziem zarządzania środkami publicznymi
2012-11-30
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-09-24
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu