Podatki > VAT

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Podatki > VAT

Czy można wystawić fakturę VAT przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi lub przed otrzymaniem zaliczki? Część 1
Autor: Małgorzata Militz, doradca podatkowy, menedżer w Spółce Doradztwa Podatkowego MMR Consulting sp. z o.o.
W praktyce bardzo często się zdarzają takie sytuacje, w których podatnicy wystawiają faktury VAT przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru. Co więcej, faktury te nie są wystawiane w związku z otrzymaną zaliczką (przedpłata, ratą lub zadatkiem), z którą przepisy o VAT wiążą obowiązek wystawienia faktury.
Najczęściej występującym przypadkiem jest wystawianie faktury „z góry” na usługi, które będą wykonywane w dłuższym okresie. Ma to miejsce np. w przypadku usług serwisowych sprzętu komputerowego i oprogramowania czy też usług polegających na „gotowości” danego podmiotu do świadczenia usług.

Konsekwencje dla wystawiającego fakturę

W tym miejscu należy zauważyć, iż przepis § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (dalej; rozporządzenie o fakturach) umożliwia wystawianie faktur dla udokumentowania niektórych czynności przed ich dokonaniem. Jednak omawiane zagadnienie nie dotyczy sytuacji w tym przepisie wymienionych.

Językowa wykładnia  przepisów ustawy o VAT ( w szczególności art. 106 ust. 1 ustawy o VAT) skłania do stanowiska (wyrażanego przez organy podatkowe), że nie jest możliwym (poza przypadkami wymienionymi w § 11 rozporządzenia o fakturach) wystawienie faktury „z góry”, czyli przed wykonaniem usługi, przed wydaniem towaru lub przed otrzymaniem zaliczki. Co więcej, praktyka pokazuje, że wystawienie takich faktur najczęściej naraża obie strony transakcji (zarówno sprzedawcę jak i nabywcę) na ryzyko w zakresie prawidłowego ujęcia takiej faktury w rejestrze zakupu (czy powinien to okres, w którym podatnik otrzymał fakturę czy też inny)  i w sprzedaży ( czy powinien to być okres, w którym wystawiono fakturę czy też inny). Na tym tle dochodzi do wielu sporów podatników z organami podatkowymi. Czy rzeczywiście podatnicy powinni obawiać się konsekwencji wystawiania i otrzymania faktur wystawionych „z góry”?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że przepisy unijne regulują to zagadnienie bardzo precyzyjnie. Z art. 63 Dyrektywy 112 wynika, że obowiązek podatkowy co do zasady może powstać najwcześniej w momencie wydania towaru lub wykonania usługi. Szczególnym zdarzeniem, które może rodzić obowiązek podatkowy wcześniej, jest otrzymanie przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi zaliczki (art. 64). Regulacje unijne, określające moment, w którym dochodzi do powstania obowiązku podatkowego, zupełnie abstrahują od momentu wystawienia faktury. Nie moment wystawienia faktury decyduje bowiem o powstaniu obowiązku podatkowego, lecz wystąpienie jednego ze zdarzeń, z którym przepisy wiążą powstanie tego obowiązku. Z przepisów unijnych nie wynika więc konkluzja, że nie można wystawić faktury VAT „z góry”. Również z krajowych przepisów  w zakresie VAT  wniosek taki nie wynika.  Co więcej, wykładnia systemowa i funkcjonalna polskich regulacji wskazuje, że samo wystawienie faktury przed wykonaniem świadczenia nie powinno rodzić obowiązku podatkowego. Przedwczesne wystawienie faktury przed wykonaniem usługi nie jest więc zabronione, ponieważ przepisy ustawy o VAT wyraźnie przewidują jedynie termin końcowy wystawienia faktury, tj. nie później niż 7. dnia od wykonania usługi. Potwierdza to chociażby fakt, że na potrzeby odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę konieczne jest wykonanie usługi (nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel). Gdyby samo wystawienie faktury rodziło obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy, to warunek dotyczący wykonania usługi należałoby uznać za zbędny, gdyż nabywca odliczy podatek naliczony, który u sprzedawcy stał się wcześniej wymagalny.
Dodano: 2011-04-15, 06:00
12
Komentarze
1 patlag Dodano: 2011-04-15, 13:25
Witam. Bardzo ciekawy artykuł. Mam w związku z nim pytanie. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług jak również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje momentu wykonania usługi ani nie podaje żadnych kryteriów jakimi można by się posłużyć do jego ustalenia myślę, że strony umowy np. umowy o świadczenie usług reklamowych mogą postanowić, ze np. momentem wykonania usługi jest data zawarcia umowy albo data pierwszej emisji reklamy. Łatwo w takim przypadku rozpoznać moment uzyskania przychodu jak również termin wystawienia faktury. Czy dobrze myślę? Z góry dziękuje za odpowiedz.
2 iza20100505 Dodano: 2011-04-18, 07:49
z wyroku z 5 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1174/10 wynika również, że strony mogą w umowie ustalić jak będą fakturowane usługi "ciągłe". Obowiązek powstaje wówczas w momencie wystawienia faktury.
3 Redakcja Portalu Dodano: 2011-04-18, 18:33
O momencie wykonania usługi w świetle prawa bilansowego przesądza moment wykonania czynnosci na rzecz usługobiorcy /MSR 18/ bo w tym momencie przekazywane są ryzyka. W praktyce czesto należy też brac pod uwagę wszelkie okoliczności, które mogą wskazywac iż usługa została wykonana.
4 Redakcja Portalu Dodano: 2011-04-28, 10:09
To prawda, że ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia „wykonanie usługi”. Takiej definicji nie znajdziemy także w Dyrektywie 2006/112 jak i orzecznictwie ETS. Wynika to z prostej przyczyny - o tym, czy dana usługa została wykonana, decyduje jej charakter. Oznacza to, że dla różnych usług moment wykonania danej usługi będzie różny- np. inny jest dla usług budowlanych, inny – dla transportowych, inny- dla prawniczych czy doradczych. W niektórych sytuacjach bardzo trudno jest określić, co należy uznać za moment wykonania usługi, i pomocne staja się postanowienia umów, w których strony określają, co uznają za wykonanie usługi (np. w przypadku różnego rodzaju usług doradczych, opinii, badań – wskazuje się, że momentem wykonania jest np. dostarczenie zamawiającemu raportu).
Generalnie pojęcie „wykonanie” – to zrobienie czegoś (słownik języka polskiego), co w przypadku „wykonania usługi” należałoby uznać, że wykonaniem usługi jest wykonanie czynności, do wykonania których zobowiązał się świadczący usługę (lub czynności, które wynikają z zawartej umowy). W tej sytuacji trudno mi zaakceptować Pana stanowisko, że strony mogą się dowolnie umówić, że np. wykonanie miało miejsce w momencie podpisania umowy - bo raczej w tym momencie do wykonania usługi nie dochodzi. W takiej sytuacji należałoby uznać, że zapis jest sprzeczny ze stanem rzeczywistym i doświadczeniem życiowym. W zakresie drugiego z zaproponowanych przez Pana rozwiązań, że wykonaniem usługi jest już emisja pierwszego odcinka reklamy (z zaplanowanego cyklu), też pojawiają się wątpliwości. Jeśli bowiem umowa została zawarta na określony cykl odcinków (emisji), to możliwe są dwa rozwiązania - albo będą Państwo uznawali, że wykonaniem usługi jest emisja każdego z odcinków (pod warunkiem wprowadzenia stosownego zapisu w umowie) albo wykonaniem jest wyemitowanie wszystkich odcinków (jeśli umowa nie wskazuje, że każdy z poszczególnych odcinków jest uznaniem za wykonanie usługi w tej części).
Dlatego też z zaproponowanymi przez Pana rozwiązaniem, jako dopuszczalnym na gruncie ustawy o VAT - nie mogę się zgodzić.

Pozdrawiam serdecznie,
Malgorzata Militz
Doradca podatkowy
Autor artykułu
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-25
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu