Rachunkowość finansowa

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Rachunkowość > Rachunkowość finansowa

Jak podatkowo i rachunkowo powinna w księgach zostać ujęta operacja sprzedaży na przełomie roku podatkowego?
Autor: Red.
W grudniu 2010 spółka wystawi fakturę sprzedaży na towar, który wyda z magazynu w styczniu 2011. Jakie będą konsekwencje podatkowe i bilansowe?
Generalnie, jeśli podmiot wystawi w grudniu 2010 roku fakturę za sprzedany towar to określi, iż obowiązki podatkowe w podatku dochodowym powstały już w 2010 roku.

Art. 12 ust 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.) wskazuje, iż przychód z działalności gospodarczej powstaje z chwilą wydania towaru, nie później niż wystawienia faktury lub otrzymania zapłaty.
Oznacza to, iż ważny jest moment wcześniejszy.
Zatem wystawienie faktury w poprzednim roku obrotowym rodzi obowiązek przypisania tej transakcji do rozliczeń podatkowych roku wcześniejszego.

Z punktu widzenia kosztów ważny jest art. 15 ust 4 ustawy pdop mówiący, iż koszty bezpośrednio związane z przychodami przypisujemy do roku, w którym uzyskano przychody, nawet jeśli poniesiono je w następnym roku podatkowym. Czyli jeśli w 2011 roku wydacie państwo z magazynu towary, które są bezpośrednio związane z przychodem ze sprzedaży zafakturowanym w 2010 roku, będzie wartość tych towarów stanowiła koszt bezpośrednio związany z przychodem. Oznacza to iż wartość wydanych w 2011 roku towarów powinna być kosztem uzyskania przychodów w 2010 roku.

Na gruncie prawa bilansowego moment uzyskania przychodów wyznacza moment przekazania ryzyka i korzyści związanych z towarem nabywcy. Oznacza to, iż przychód ze sprzedaży powstanie z chwilą przekazania towaru. Fakt wystawienia faktury nie ma znaczenia. Czyli przychody i koszty z tej transakcji zgodnie z art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm) powstania dopiero w 2011 roku.

Podsumowując w tego typu transakcji powstanie rozbieżność miedzy jej ujęciem rachunkowym a podatkowym.

Przykład
Spółka wystawiła z dniem 30 grudnia fakturę na towar o wartości 10.000 zł netto VAT 2.300 zł. Towar o wartości 8.000 zł wydany został 2 stycznia 2011 roku.
Przychód podatkowy w 2010 roku wykazany będzie w kwocie 10.000 zł
Koszty uzyskania przychodów w 2010 roku w kwocie 8.000 zł

Bilansowo przychody 10.000 w 2011 roku i koszty działalności operacyjnej w 2011 roku.

Podstawa prawna:
Art. 12 ust 3 i art. 15 ust 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.)
art. 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)
Dodano: 2011-02-22, 06:00
1
Zobacz także
Zasady zaliczania do kosztów, kosztów pośrednio związanych z przychodami, część 3
2010-09-02
Rozliczanie kosztów w czasie, część 2
2010-08-31
Nowe zasady dotyczące opodatkowania odsetek od 1 stycznia 2014 r.
2013-08-19
Pochodne instrumenty finansowe - zasady opodatkowania od 1 stycznia 2014 r.
2013-08-02
Komentarze
1 lmalek Dodano: 2011-02-23, 09:00
4. Do przychodów nie zalicza się: 1) pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) Co stoi w sprzeczności z art.12 ust.3a.
2 Redakcja Portalu Dodano: 2011-02-23, 10:28
Nie do końca stoi w sprzeczność, gdyż przychodu w myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 nie stanowią zaliczki na poczet dostaw towarów oraz świadczenia usług. Natomiast nie są wyłączone z opodatkowania zaliczki na zbycie praw (mowa o nich w art. 12 ust. 3a) oraz zapłata ceny z góry.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-29
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu