Prawo > Praca i zatrudnienie

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Prawo > Praca i zatrudnienie

Odszkodowanie za nierówne traktowanie - novum w przepisach
Autor: Paulina Knecht, aplikant adwokacki Stachowicz Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni w Krakowie
W dniu 1 stycznia b.r. weszła w życie ustawa antydyskryminacyjna z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.
Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz organy właściwe w tym zakresie.

Nierówne traktowanie zostało zakazane w zakresie kształcenia zawodowego, działalności gospodarczej i zawodowej (szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej), działalności związkowej, a także dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy, zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, edukacji oraz usług, jeżeli są one oferowane publicznie. Ponadto zakazane są zachęcanie do nierównego traktowania lub nakazywanie nierównego traktowania. Ustawa określa także, że nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania podejmowanie działań służących zapobieganiu nierównemu traktowaniu lub wyrównywaniu niedogodności związanych z nierównym traktowaniem, u podstaw których leży jedna lub kilka przyczyn, o których mowa powyżej.

Na podstawie zapisów ustawy osobie, która doznała dyskryminacji ze względu płeć, rasę, pochodzenie i.t.d. przysługuje prawo do żądania odszkodowania, przy czym ustawa wprowadza odstępstwo od zasady, która określa rozłożenie ciężaru dowodowego w procesie. Zgodnie z ogólną regulacją, zawartą w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W myśl ustawy antydyskryminacyjnej osoba, która doznała nierównego traktowania musi jedynie uprawdopodobnić fakt naruszenia. W przypadku uprawdopodobnienia naruszenia zasady równego traktowania ten, któremu zarzucono naruszenie tej zasady, jest obowiązany wykazać, że nie dopuścił się jej naruszenia.

Ustawa odrębnie reguluje również terminy przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia zasad równego traktowania i określa je na 3 lata od dnia powzięcia przez poszkodowanego wiadomości o naruszeniu zasady równego traktowania, nie dłużej jednak niż 5 lat od zaistnienia zdarzenia stanowiącego naruszenie tej zasady.

Dochodzenie roszczeń na podstawie wprowadzonej ustawy antydyskryminacyjnej nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie przepisów innych ustaw.

Wykonywanie zadań związanych z realizacją zasady równego traktowania powierzone zostało Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Traktowania.
Dodano: 2011-01-18, 14:00
1
Zobacz także
Zmiana rezydencji w trakcie roku podatkowego
2011-09-28
Dopuszczalność skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie porozumienia stron
2010-04-02
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-24
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu