Prawo > Postępowania sądowe i karno-skarbowe

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Prawo > Postępowania sądowe i karno-skarbowe

Podział majątku spadkowego - prawa i obowiązki spadkobierców
Autor: Magdalena Rybiałek, aplikant radcowski Stachowicz Ptak, Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Krakowie
Jeżeli spadek dziedziczy kilku spadkobierców, każdy z nich w chwili otwarcia spadku nabywa określony ułamkowo udział spadkowy. W tej sytuacji dochodzi wówczas do  powstania wspólności majątku spadkowego.
Tego rodzaju wspólność może zostać zniesiona na skutek działu spadku, na skutek którego spadkobierca będzie mógł skorzystać z przypadającej mu części spadku. Podział taki może być dokonany bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź w formie orzeczenia sądu.

Dział spadku może nastąpić na mocy umowy zawartej przez spadkobierców (tzw. umowny dział spadku). Umowa musi być zawarta między wszystkimi spadkobiercami, w braku uczestnictwa któregokolwiek ze współspadkobierców umowa jest nieważna. Dokonanie podziału majątku spadkowego w drodze zawarcia umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje zgoda wszystkich spadkobierców. Jeśli jeden ze spadkobierców sprzeciwia się przeprowadzeniu podziału w sposób ustalony przez pozostałe osoby, wówczas ma miejsce tzw. sądowy dział spadku — sąd przeprowadza podział w drodze wydania stosownego orzeczenia.

Sposób i warunki dokonania podziału w drodze umownego działu spadku, określają same strony. Spadkobiercy nie mogą jednak określić w umowie wielkości przysługujących im udziałów w odmienny sposób, niż wynika to z ustawy lub z treści testamentu. Próba zmiany postanowień testamentowych lub naruszenie przepisów wynikających z ustawy sprawią, że umowa będzie uznana za nieważna. Nie ma natomiast przeciwwskazań, by spadkobiercy objęli umownym działem spadku tylko jego część, a nie całość. Dopuszczalne jest bowiem dokonanie umownego podziału jedynie części spadku (art. 1038 § 2 K.c.). Dokonując umownego działu spadku, należy pamiętać, iż zgodnie z art. 1039 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, z wyłączeniem darowizn drobnych. Ważne elementem jest także, by w umowie uregulować sprawy związane z zaliczeniem darowizn oraz kwestie wzajemnych roszczeń pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania przedmiotów spadkowych, poczynionych nakładów, pobranych pożytków. Zlekceważenie tych kwestii może doprowadzić do niepotrzebnych sporów w przyszłości. Istotnym elementem jest, iż w dziale spadku nie dokonuje się podziału długów spadkowych. Dział spadku obejmuje jedynie jego aktywa. Wartość czynną spadku określa się wedle stanu i ceny na dzień dokonania działu, a oblicza się ją przez odjęcie od wartości całego spadku długów spadkowych.

Umowa o dział spadku prowadzi do przeniesienia na poszczególnych spadkobierców praw majątkowych objętych - do chwili jej zawarcia – wspólnością majątku spadkowego. Konsekwencją tego jest to, iż w zakresie w jakim dotyczy rzeczy należących do spadku, jest uważana za umowę o przeniesienie własności. W związku z powyższym, gdy umowa o dział spadku obejmuje nieruchomość, wówczas wymagana jest forma aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji należy wskazać, iż stawka podatku przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, praw do lokalu spółdzielczego wynosi 2%, a przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%. Mając na uwadze powyższe, należy pamiętać, iż w/w podatek powinien zostać uiszczony w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że podatek jest pobierany przez notariusza (w przypadku umowy w formie aktu notarialnego).

Dodano: 2011-01-04, 12:00
1
Zobacz także
Umowy leasingu w zakresie prawa cywilnego i podatek dochodowy, część 3
2011-09-05
Umowy leasingu w zakresie prawa cywilnego i podatek dochodowy, część 2
2011-09-02
Dlaczego informacja na temat wypłaconej wysokiej odprawy odchodzącemu członkowi zarządu nie powinna nikogo dziwić
2013-08-07
Nowy wykaz rajów podatkowych - dwa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r.
2013-07-08
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-21
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu