Prawo > Praca i zatrudnienie

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Prawo > Praca i zatrudnienie

Elektroniczna ewidencja czasu pracy i elektroniczna karta czasu pracy
Autor: Emilia Musiatowicz, prawnik w Kancelarii Prawniczej Windmill Gąsiewski & Roman
Polskie prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników do celów prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą (art. 149 zw. z art. 2981 Kodeksu pracy). Prowadzenie takiej ewidencji łączy się na ogół z prowadzeniem list obecności, co dla pracodawcy zatrudniającego kilkuset czy nawet kilka tysięcy pracowników może powodować znaczne utrudnienia techniczne.
Dlatego też aktualne jest pytanie o możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz karty czasu pracy w formie elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. 62, poz. 286) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, w § 8 wskazuje jedynie, że ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty. Przepisy nie określają wzoru takiej karty, zatem wnioskować trzeba, że pracodawca może prowadzić ewidencję w dowolnej formie, pod warunkiem, że będzie ona zawierać wszystkie niezbędne i wymagane prawem informacje. Wobec tego należy uznać za dopuszczalne prowadzenie takiej imiennej karty w formie elektronicznej, z możliwością uzyskania wydruku na życzenie osoby uprawnionej do dokonywania kontroli, jak również na żądanie samego pracownika. Zatem w opisanym zakresie, za elektroniczną kartę ewidencji czasu pracy uznać trzeba zapis w programie komputerowym lub na innym nośniku multimedialnym, zawierający wszystkie określone w rozporządzeniu dane.

W odniesieniu zaś do samej listy obecności, która to z reguły stanowi podstawę do prowadzenia przez pracodawcę ewidencji, Kodeks pracy stanowi, że u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników organizację i porządek w procesie pracy oraz sposób potwierdzania przybycia i obecności w pracy określają sami pracodawcy w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 K.p.). Celem pozostawionej w tym zakresie swobody jest to, aby sposób potwierdzania obecności w pracy mógł uwzględnić przyjęte przez pracodawcę różne systemy organizacji pracy, czasu pracy oraz wymagania związane z profilem jego działalności, tak aby był on dostosowany do potrzeb konkretnego zakładu pracy. To pracodawca decyduje, czy pracownicy potwierdzają przybycie i obecność w pracy odbijając elektroniczną kartę obecności w urządzeniu technicznym, czy też składają podpis na liście obecności.

Wnioskować zatem trzeba, że dopuszczalne jest prowadzenie „list obecności” jedynie w formie elektronicznej, bez konieczności późniejszego ich drukowania i podpisywania przez pracownika. Ustawodawca nie ogranicza swobody pracodawcy w zakresie wyboru techniki dokumentowania rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególne dni robocze. Pracodawca ma jedynie obowiązek ustalić w regulaminie pracy i powiadomić pracowników, z użyciem jakiej techniki dokumentować będzie przybycie do pracy i ich obecność w pracy.

Konkludując wspomnieć należy, iż prawidłowe prowadzenie przez pracodawcę ewidencji czasu pracy ma znaczenie przede wszystkim w perspektywie sporu z pracownikiem o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Często bowiem pracodawca zapomina, że toku procesu o wynagrodzenie za nadgodziny na pracodawcy również spoczywa obowiązek dowodzenia w zakresie wykazania rzeczywistego czasu pracy wykonywanej przez pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 listopada 2003 r. sygn. akt, I PKN 678/00). Jedynie udowodnienie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych będzie należało tylko do pracownika.

Dodano: 2010-12-06, 14:00
1
Zobacz także
Ubezpieczenia i fundusze jako KUP, świadczenia na rzecz pracowników, część 3
2010-09-09
Składki na ubezpiecznia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników, część 2
2010-09-07
Zmiana rezydencji w trakcie roku podatkowego
2011-09-28
Nieodpłatne świadczenie usług
2011-05-24
Komentarze
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-24
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu