Podatki > VAT

zapamiętaj mnie
Korzyści z rejestracji
Przypomnij hasło

 

 
 

 Podatki > VAT

Sprzedaż firmowego samochodu osobowego - opodatkowanie VAT
Autor: Agnieszka Blank, Konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o. o.
Sprzedaż samochodu firmowego nie zawsze podlega opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej w wysokości 22%. Ustalenie właściwych zasad opodatkowania danej transakcji może pozwolić nie tylko na uniknięcie zbędnego obciążenia podatkowego, o ile spełnione są przesłanki dla zastosowania zwolnienia z VAT.
Z drugiej bowiem strony należy pamiętać, że nabywcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturze dokumentującej zakup używanego samochodu osobowego jedynie wtedy, kiedy sprzedaż taka zgodnie z przepisami VAT podlega opodatkowaniu i nie korzysta ze zwolnienia (art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ”ustawa o VAT”)). W sytuacji zatem, kiedy sprzedaż samochodu zostanie opodatkowana VAT pomimo wynikającego z przepisów prawa zwolnienia z VAT, nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia tego niezasadnie naliczonego podatku. Z tego względu warto zapoznać się z zasadami opodatkowania VAT sprzedaży firmowego samochodu osobowego.

Przepisy dotyczące opodatkowania VAT rozróżniają zasady traktowania w zakresie VAT samochodów osobowych i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (chyba, że spełniają określone w przepisach warunki) oraz samochodów ciężarowych. W niniejszym artykule omówię konsekwencje w zakresie VAT sprzedaży samochodów osobowych.

Sprzedaż samochodu osobowego będącego własnością firmy

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT dostawa towarów używanych podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Pod pojęciem towarów używanych rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT). W praktyce zwolnienie z VAT dla dostawy towarów używanych nie jest często stosowane ze względu na warunek braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zwolnienie to znajduje najczęściej zastosowanie do sprzedaży towarów, które były wykorzystywane w celu wykonywania czynności zwolnionych z VAT (a zatem podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem), a także towarów zakupionych jeszcze przed 1993 r., tj. w okresie, kiedy w Polsce nie było jeszcze opodatkowania VAT lub. Wówczas podatnikowi nie przysługiwało bowiem prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony,  ponieważ zakup nie wiązał się z naliczeniem podatku VAT. W konsekwencji, możliwe jest zastosowanie zwolnienia z VAT dla dalszej odsprzedaży takich towarów.

Zgodnie z omówioną wyżej zasadą ogólną, w przypadku sprzedaży samochodu osobowego, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, formalnie nie są spełnione przesłanki dla zastosowania zwolnienia z VAT. Jednakże, ustawodawca przewidział rozszerzenie zastosowania zwolnienia z VAT dla dostawy używanych samochodów osobowych i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w stosunku do których obowiązuje ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego do 60% kwoty podatku określonej na fakturze, nie więcej niż 6.000 zł (art. 86 ust. 3 ustawy o VAT). W rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z 24 grudnia 2009 r., Dz.U. z 2009 r., Nr 224, poz. 1799 (dalej: ”rozporządzenie wykonawcze”) przewidziano zwolnienie od opodatkowania VAT dla dostawy używanych samochodów osobowych spełniających definicję towarów używanych nawet w sytuacji, kiedy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego (60%, nie więcej niż 6.000 zł kwoty podatku naliczonego wykazanego na fakturze). Na marginesie należy wskazać, że powyższe ograniczenie w odliczeniu podatku VAT dotyczy danego podatnika w zakresie używania konkretnego samochodu.

A zatem, sprzedaż firmowego samochodu osobowego może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania z VAT nawet w sytuacji, kiedy podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu. W praktyce jednak możliwość ta jest wyłączona w niektórych sytuacjach.
Dodano: 2010-08-26, 14:00
123
Zobacz także
Dokumentowanie obrotu opodatkowanego VAT - najnowsze orzecznictwo, część 3
2011-02-14
Zmiany w zakresie wystawiania faktur, część 2
2011-02-09
Dodatkowe obowiązki formalne odliczania VAT przy samo opodatkowaniu
2013-08-30
Faktury ze złą stawką VAT a skutki dla nabywców
2011-03-07
Komentarze
1 dpalacz Dodano: 2010-08-27, 07:27
Spólka z o.o. zamierza sprzedać samochód ciężarowy(jest homologacja)który w 1997 r.został przyjęty do ewidencji środków trwałych w wartości brutto.W owym czasie nasza sprzedaż była zwolniona z podatku VAT w 95 %.Z posiadanych dokumentów wynika,że z względu na szczątkowe wartości podatku VAT jaki mogliśmy odliczyć, zaniechaliśmy odliczenia. Jaką stawką opodatkować tę sprzedaż, 22% czy zwolnioną?
2 Redakcja Portalu Dodano: 2010-08-27, 12:21
Opisywana sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT według stawki 22%, gdyż nie ma w tej sytuacji zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, w którym to przypadku wymaga się, aby podatnikowi w ogóle nie przysługiwało odliczenie VAT. Tym samym nie jest istotne, czy podatnik faktycznie VAT odliczył, czy też zaniechał tego odliczenia. Natomiast zwolnienie z opodatkowania sprzedaży samochodów wynikające z rozporządzenia dotyczy jedynie samochodów osobowych.
3 nitka78 Dodano: 2011-11-22, 14:15
Firma chce sprzedać auto firmowe. Przy zakupie odliczyliśmy VAT w wysokości 6000 zł. Czy sprzedając auto firmowe innej firmie będzie ona uprawniona do odliczenia 60% podatki naliczonego w fakturze (nie więcej jednak niż 6000zł). Jaką zastosować stawkę vat w takiej fakturze?
4 nitka78 Dodano: 2011-11-22, 14:15
Firma chce sprzedać auto firmowe. Przy zakupie odliczyliśmy VAT w wysokości 6000 zł. Czy sprzedając auto firmowe innej firmie będzie ona uprawniona do odliczenia 60% podatki naliczonego w fakturze (nie więcej jednak niż 6000zł). Jaką zastosować stawkę vat w takiej fakturze?
5 nitka78 Dodano: 2011-11-22, 15:42
Witam. Spółka zamierza sprzedać samochód osobowy firmowy. Samochód został zakupiony w 2004 r. w salonie. Jest w pełni zamortyzowany. Spółka kupując samochód skorzystała z odliczenia VAT w wartości 6000 zł. Z jakim podatkiem ma wystawić fakturę za sprzedaż auta i jakie się z tym wiążą obciążenia podatkowe?
6 Redakcja Portalu Dodano: 2011-11-22, 21:38
Ponieważ spółka mogła odliczyć tylko 60% VAt to dziś jest to sprzedaż zwolniona. Przychód ze sprzedaży jest łączony z innymi przychodami spółki. Kosztów nie ma , bo auto było zamortyzowane. PCC nie ma bo spółka sprzedaje samochód jako podatnik VAT na fakture VAT (tyle ze ze stawką zwol)
Nie możesz dodawać komentarzy!
Aby dodać komentarz należy się zalogować.
Porozmawiaj na forum


Giełda
Kursy walut
2016-10-28
Tabela kursów średnich NBP.
1 USD 3,6375 1,11%
1 EUR 4,3115 0,25%
1 CHF 3,5898 0,30%
1 GBP 5,4983 -0,15%USD
EUR
CHF
GBP
WIG 51350.42 0.00%
WIG 20 - 0.00%
MWIG 40 3492.20 0.00%
SWIG 80 12179.99 0.00%

WIG
WIG 20
MWIG 40
SWIG 80
Strona główna |  O nas | Regulamin | Reklama | Praca | Kontakt | Pomoc | Polityka cookies
© 2016 taxfin.pl
Projekt i wykonanie Bartweb.eu