Jakie obowiązki ciążą na podatniku podatku od gier hazardowych?

2
Warunkiem jest prowadzenie działalność obejmującej swym zakresem gry hazardowe, co jest dopuszczalne na podstawie odpowiednich koncesji lub zwolnień. Jednocześnie na podatnikach spoczywa szereg obowiązków wynikających z takiej działalności. Mianowicie podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych dla podatku od gier do właściwego naczelnika urzędu celnego oraz do obliczenia i wpłacenia tego podatku do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu z którego jest dokonane rozliczenie.

Źródło:

 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

PODZIEL SIĘ